Gạo Tấm Lứt Đen Hoang Dã Hữu Cơ Exotic Hoa Sữa 1kg